top of page

สอบถามอาชีพและงาน

กรุณาส่งอีเมลพร้อมประวัติส่วนตัวของคุณมาที่ hrd2@cosmos.in

ทีมงานของเราจะตอบกลับคุณ

โปรดสละเวลาสักครู่และช่วยให้เราทราบเกี่ยวกับคุณ กรุณาสมัครตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อให้ทีม HR ของเราสามารถติดต่อคุณได้

เมื่อส่งแล้วทีมงานของเราจะตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณและติดต่อคุณเมื่อมีการเปิดหากประวัติย่อของคุณเหมาะสม

ช่วยให้เรารู้จักคุณมากขึ้น
อัปโหลดประวัติย่อ

ขอขอบคุณที่ส่ง!

bottom of page