top of page

คุณ Ji เครื่องจักร , ไต้หวัน
 

- ศูนย์เครื่องจักรกลแนวนอน
- เครื่องคว้านแนวนอน
- เครื่องกลึงโลหะ
- เครื่องกลึงน้ำมันประเทศ

bottom of page