top of page

Hướng nghiệp & Tìm việc

Vui lòng Gửi Email kèm theo sơ yếu lý lịch của bạn tớihrd2@cosmos.in 

Nhóm của chúng tôi sẽ trả lời bạn.

Vui lòng dành chút thời gian và giúp chúng tôi biết về bạn. Vui lòng đăng ký đúng Vị trí để Nhóm nhân sự của chúng tôi có thể liên hệ với bạn. 

Sau khi gửi, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của bạn và liên hệ với bạn khi có cơ hội mở nếu hồ sơ của bạn phù hợp. 

Giúp chúng tôi biết thêm về bạn

Tải lên sơ yếu lý lịch

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page