top of page

Trung tâm tiện đứng - VTL Dòng YCL nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động cho các công ty sản xuất linh kiện cho các ngành công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt và dung sai chặt chẽ đòi hỏi độ chính xác cao. YCL làkhuyến khích for Thân van , Thân động cơ, vỏ máy bơm, bánh xe, bánh đà, trống bánh răng,  phanh trống, đúc, cánh quạt .

Cam 1.png

Ứng dụng mẫu

khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi đã cài đặt hơn 400 You Ji VTL ở Ấn Độ trên nhiều ứng dụng khác nhau

Nhận hỗ trợ ứng dụng và đào tạo đầy đủ

Đường dây nóng dịch vụ
+91-9377666555

bottom of page